Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Huom!
Saatekirje tämän esityslistan alapuolella.  Sisältää ilmoittautumisohjeet ym. tietoa kokoukseen osallistumisesta ja ehdokasasettelusta.


Aika: 26.2.2022 klo 13
Paikka: Kiipula, Kiipulantie 507, 14200 Turenki

Jäsenten ilmoittautuminen ja jäsenyyksien toteaminen alkaa klo 12.30.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.   1. Kokouksen avaus.
 2.   2. Kokouksen järjestäytyminen;
       a) puheenjohtajan valitseminen
       b) sihteerin valitseminen
       c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
       d) kahden ääntenlaskijan valitseminen
 3.   3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
 4.   4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5.   5. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
 6.   6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.
 7.   7. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.
 8.   8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.
 9.   9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle.
 10. 10. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.
 11. 11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 12. 12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 13. 13. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
 14. 14. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon.
 15. 15. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokoukseen.
 16. 16. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.
 17. 17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi.
     - Hallituksen esitys sääntömuutoksiksi.
 18. 18. Kokouksen päättäminen.

 

Tiibetinspanielit ry:n myöntämien viirien jako.

 

Tervetuloa!

Tiibetinspanielit ry:n hallitus

 


  

Hyvä Tiibetinspanielit ry:n jäsen,

Vuoden 2022 vuosikokous järjestetään 26.2.2022 Kiipulassa, Turengissa. Tähän kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Koronatilanteen takia voimaan tullut laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (voimassa 8.5.2021-30.6.2022) antaa tähän mahdollisuuden, vaikkei Tiibetinspanielit ry:n rekisteröidyissä säännöissä tällä hetkellä ole mahdollisuutta etäkokoukseen.

 

Ilmoittautuminen kokoukseen

 • Suosittelemme osallistumista vuosikokoukseen etäyhteydellä siltä varalta, että Covid19-tautitilanne pahenee ja asettaa meille rajoituksia kokousjärjestelyissä.
 • Ilmoittaudu kokoukseen ennakkoon viimeistään 12.2.2022 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Ilmoita osallistutko kokoukseen etänä vai paikan päällä. Ilmoita etu- ja sukunimesi ja yhteystietosi sekä sähköpostiosoite, johon etäkokouskutsu lähetetään ja jonka kautta äänestät kokouksessa. Ilmoita myös, mikäli olet kokouspäivänä 26.2.2022 alle 18-vuotias. Tällöin osallistut kokouksiin ilman äänioikeutta. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen.
 • Äänestäminen kokouksessa tapahtuu äänestyskoppi.fi-sovelluksen kautta. Tätä varten myös kokoukseen paikan päällä osallistuvat tarvitsevat laitteen, josta on pääsy sähköpostiin ja sitä kautta äänestyslinkkeihin.
 • Kokouksiin ilmoittautuminen on mahdollista vain tämän ohjeen mukaisesti. Millään muilla tavoin tehtyjä ilmoittautumisia ei käsitellä.
 • Ilmoittautumisajasta myöhästyneitä ilmoittautumisia ei hyväksytä ja myöhästyneet ilmoittautumiset hylätään.
 • Ilmoittautumiset käsitellään viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Mikäli osallistut kokoukseen etänä, saat jäsensihteeriltä sähköpostitse osallistumislinkin, kun ilmoittautumisaika on päättynyt.

Kokoukseen osallistuminen etänä

 • Kokoukseen voi osallistua vain yksi henkilö yhdeltä laitteelta.
 • Jokaisella osallistujalla on yhteys kokoukseen ennalta ilmoitetun sähköpostin kautta.
 • Kokoukseen osallistuminen vahvistetaan vielä erikseen kokouksen alussa.
 • Kokousmateriaalit ja ohjeistus kokouksen kulusta löytyvät Google Drivestä, johon jäsensihteeri antaa linkin.
 • Kokouksissa ehdotus-, kannatus- ja lisäkysymyspuheenvuorot rajoitetaan yhteen minuuttiin. Kokousten asiakirjojen esittelyä ei rajoiteta.

Vuosikokouksen ehdokasasettelu

 • Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi.
 • Ehdokasasettelu tehdään vuosikokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat voivat ehdottaa ehdokkaita henkilövaaleihin.
 • Ehdolle asettuvien henkilöiden tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä.
 • Luottamustehtäviin ehdolle lupautuneet voivat halutessaan tehdä itsestään ennakkoesittelyn. Ennakkoesittelyt tallennetaan Google Driveen PDF-muodossa muun kokousmateriaalin lisäksi sitä mukaa, kun ennakkoesittelyjä saapuu, viimeistään 24.2.2022.
 • Ennakkoesittelyt tai niitä koskevat kysymykset tulee lähettää 24.2.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Terveisin

Tiibetinspanielit ry

Hallitus