Jalostustoimikunta tiedottaa -
Breeding Committee News

 

DNA-ohje ja PRA3-tulokset

(23.2.2023)

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan Suomen Kennelliiton päivitetty DNA-ohje.
Kennelliittoon tallennettavien tulosten osalta voimaan tulee mm. ehto, että uusi geenitestitulos edellytetään kolmen terveen sukupolven jälkeen. Lisäksi edellytetään polveutumisen määritystä, jos haluaa jalostustietojärjestelmään merkinnän terve suvun perusteella.

Kennelliitto ei ole vielä alkanut tallentamaan tiibetinspanieleiden PRA3-testituloksia jalostustietojärjestelmään.
Tiibetinspanielit ry:n jalostusohjesääntö ei toistaiseksi edellytä uusintatestausta kolmannen sukupolven jälkeen. PRA3-vapaiden pentueiden listaus jatkuu ennallaan.

SKL:n DNA-ohje:
4.1 Polveutumisen perusteella terve -tulos
Koiralle tallennetaan tieto, että se on sairauden tai vian suhteen terve polveutumisen perusteella korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jotta tulos voidaan tallentaa.

 

Tiibetinspanielin vakavasta sairaudesta ilmoittaminen sähköisellä lomakkeella

(1.10.2022)

Jalostustoimikunnan tiedote >>

 

Virallisiin terveystutkimuksiin aina sähköinen ennakkolähete 3.1.2022 alkaen

(8.1.2022)

Kaikkiin virallisiin terveystutkimuksiin ennakkolähetteen teko on pakollista 3.1.2022 alkaen. Myös paperilla toimitettavat terveystutkimukset, kuten silmätarkastus ja polveutumisen varmistus vaativat ennakkolähetteen.  Poikkeuksena ovat sairaan koiran epävirallista* lausuntoa varten tehdyt tutkimukset, sillä niihin lähete tehdään klinikalla.

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kaikki-koiran-terveystutkimukset-vaativat-ennakkolahetteen-vuoden-alusta 

 

 

Kennelliiton polvitutkimusohjeen päivitys 1.1.2022 alkaen

(8.1.2022)

Päivityksen mukaan alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0.

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-polvilumpioluksaation-tutkimisesta-ja-luokituksesta-polvilumpioluksaatio-ohje-0 

 

 

ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) on päivittänyt silmätarkastusohjettaan

(8.1.2022)

ECVO on päivittänyt eräiden perinnöllisten ja perinnölliseksi epäiltyjen kaihimuotojen merkitsemistä tutkimuslomakkeeseen sekä tarkentanut ohjeitaan muutosten jalostuksellisesta merkityksestä. Ohjeisiin on lisätty muutamia muutoksia myös muiden silmäsairauksien osalta, kuten distichiasis/ektooppinen cilia.

EVCO:n lomakkeessa distichiasis/ektooppinen cilia diagnooseja ei enää erotella, koska kyseessä ovat saman asian eri muodot. Jalostuskäyttöä ei suositella yksilöille, joilla on ruksattu myös kohta vakava. Löydös luokitellaan vakavaksi, jos luomen reunasta kasvavia ylimääräisiä ripsiä (distichias) on paljon ja/tai havaitaan merkkejä niiden aiheuttamasta ärsytyksestä. Ektooppiset ciliat luokitellaan myös vakavaksi muutokseksi.

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/muutoksia-silmatarkastuksia-koskeviin-ohjeisiin 

 

 

Kyynärnivelen inkongruenssin ohjeen päivitys 1.1.2022 alkaen

(8.1.2022)

Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje) on päivitetty uudelleen Kennelliiton hallituksessa 19.8.2021 ja on voimassa 1.1.2022 alkaen.

Ohje täydentää̈ Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamissääntöä ja PEVISA-ohjetta.

Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Lausuttavista roduista päättää ja pitää listaa Suomen Kennelliitto. Tiibetinspanieli on hyväksytty lausuttavien rotujen listalle. Kennelliitto hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti annetut lausunnot. 

Epävirallisesti INCOC-palvelussa INC-tuloksen saaneiden tiibetinspanieleiden tulokset säilytetään yhdistyksen sivustolla.

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-matalaraajaisten-ja-pienikokoisten-rotujen-kyynarnivelen-inkongruenssin-rontgenkuvauksista-ja-luokituksesta-kyynarnivelen-inkongruenssin-ohje 

 

 

Tutkimus DVL2-geenivirheestä

(2.6.2021)

DVL2-geenivirheestä Helsingin yliopistossa on valmistunut uusi tutkimus, jossa on selvitetty korkkiruuvihäntään sekä bulldoggimaiseen ulkomuotoon liitetyn DVL2-geenivirheen vaikutuksia koirien luustoterveyteen. Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2018 Yhdysvalloissa julkaistuille tuloksille, jossa DVL2-geenivirheen havaittiin liittyvän korkkiruuvihäntään englanninbulldoggeilla, ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä.

Tutkimuksessa testattiin DVL2-geenivirheen suhteen yhteensä yli 1950 koiraa 15 eri rodusta. Tuloksena havaittiin, että kaikki englanninbulldoggit (297), ranskanbulldoggit (211) ja bostoninterrierit (165) olivat geenivirheen suhteen homotsygootteja, eli näissä kolmessa rodussa ei esiinny lainkaan geenin normaalimuotoa. Geenivirhettä ilmenee myös amerikanstaffordshirenterriereillä (285, kantajia 28 %), staffordshirenbullterriereillä (714, kantajia 19 %), bordeauxindoggeilla (73, kantajia 37 %), vanhaenglanninbulldoggeilla (4, kantajia 2 koiraa) sekä amerikanbulldoggeilla (11, kantajia 2 koiraa). Näissä viidessä rodussa havaittiin siis sekä geenivirhettä että geenin normaalimuotoa. Lisäksi amerikanstaffordshirenterriereistä löytyi viisi homotsygoottia koiraa ja staffordshirenbullterriereistä yksi.

Tutkimuksessa olivat mukana myös seuraavat rodut, joista geenivirhettä ei löytynyt: bullterrieri (16), kääpiöbullterrieri (13), lhasa apso (40), shih tzu (20), tiibetinspanieli (46), kiinanpalatsikoira (10) sekä kingcharlesinspanieli (47).

Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa netissä osoitteesta www.koirangeenit.fi -> Tiedote DVL2-geenitutkimuksen tuloksista 

 

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VETOOMUS

(28.9.20)

Jalostustoimikunnan vetoomus tiibetinspanieleiden omistajille sekä uusi epilepsia- ja dyskinesiakysely 

 

 

KANSAINVÄLINEN TIIBETINSPANIELEIDEN TIETOKANTA ON PÄIVITETTY

(7.7.2020) 

Tibetan Spaniel Pedigree Database

https://tibetanspaniel.pedigreedatabaseonline.com/en/

 

 

 

 

TERVEYSKYSELYIDEN TULOKSET

(9.2.2020)

Suomen Kennelliiton terveyskyselyn tulokset/Tiibetinspanieli

Avoimet vastaukset
Tilastot

Kaikkien rotujen tulosten osalta esitelty Koiramme-lehdessä 2/2019

 

Tiibetinspanielit ry:n terveys- ja käyttäytymiskysely 2019 

Tulokset

 

 

KUMOTTU PRA-DIAGNOOSI

(1.12.2019)

Raigomillin Gilbert Grapen (FIN29987/08) PRA-diagnoosi on kumottu Suomen Kennelliiton silmätarkastuspaneelissa 9.11.2019. Raigomillin Gilbert Grape on PRA:n osalta terve ja se poistetaan Tiibetinspanielit ry:n julkaisemalta listalta.

 

 

SELKÄKUVAUS, mitä ja miksi

(1.6.2019)

Tiibetinspanielit on hyväksytty 1.7.2019 alkaen listalle 1, jonka rodut voivat saada IDD-lausunnon.

Nykyinen jalostusohjesääntö ei edellytä jalostuskoirien selkäkuvausta. Kun tiibetinspanieleiden selkiä kuvataan, rodun selkien terveyden seuraamiseksi on tärkeää, että tieto saadaan myös välilevymuutoksista.

Kondrodystrofisilla koiraroduilla on mutaation aiheuttama raajojen pitkien luiden kasvuhäiriö, minkä johdosta näillä koirilla on tyypillinen pitkänomainen ulkomuoto ja lyhyet ja käyrät raajat.

Kondrodystrofisia koirarotuja ovat esimerkiksi mäyräkoirat, kiinanpalatsikoira, welsh corgi ja skyenterrieri. Mutaatioon liittyy taipumus selkänikamien välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen (intervertebral disc disease, IDD), joka alkaa jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita vaurioille ja seurauksena on mäyräkoirahalvauksena tunnettu välilevytyrä. Sen oireet voivat vaihdella muutaman päivän kestävistä selkäkivuista täydelliseen takajalkojen halvaantumiseen. Jos välilevytyrä on kaularangan alueella, oireina ovat voimakas kaulan alueen kipu ja joskus etu- ja takajalkojen halvausoireet. Tyypillisin sairastumisikä on 4–5 vuotta.

Kondrodystrofisilla roduilla pitkälle rapeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on perinnöllinen tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin.

Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä, vain harvat sairastuvat. Kalkkeutuneet välilevyt näkyvät röntgenkuvissa, mikä mahdollistaa sairauden vastustamisen röntgenseulonnan avulla. Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24–42 kuukautta.

Kalkkeutumien lisäksi koira saa lausunnon spondyloosista, nikamien epämuotoisuudesta sekä välimuotoisesta lanneristinikamasta. Kahden ensimmäisen ominaisuuden lausumisen alaikäraja on 24 kuukautta, ja kahden jälkimmäisen (jotka ovat synnynnäisiä ominaisuuksia) 12 kk.

Kalkkeutumien määrä arvostellaan neliportaisella asteikolla.

 

Mitä nämä kaikki lyhenteet tarkoittavat:

VA = Nikamien epämuotoisuus (Vertebral Anomaly)

LTV = Välimuotoinen lanne-ristinikama (Lumbosacral Transitional Vertebra)

SP = Spondyloosi (Spondylosis Deformans)

IDD = Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease)

 

Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease, IDD)

IDD 0   Ei muutoksia, puhdas

IDD1   1 - 2 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, lievä

IDD2   3 - 4 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, keskivaikea

IDD3   5 tai enemmän osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, vaikea

 

IDD-kuvauksessa otetaan vähintään 6 röntgenkuvaa:
Vähintään 5 lateraalikuvaa = sivukuvaa (kaularanka, ”hiihtokuva” kaula- ja rintarangan liitoskohdasta, rintaranka, rinta- ja lannerangan liitoskohta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluualueesta (tai lonkkakuva, jossa alue näkyy).

Muissa selkäkuvissa on riittänyt 3 lateraalikuvaa (kaula-, rinta- ja lanneranka) ja lanneristiluualueen selällään otettu kuva tai lonkkakuva, jossa alue näkyy.

Omistajalle ohjeeksi:
Muistuta eläinlääkäriä kuvaushetkellä mitä lausuntoja kuvista haluat, jotta tulee varmasti otettua kaikki tarvittavat kuvat.
 

 
Kuvassa näkyy kalkkeutuneita välilevyjä (kuvan saat suuremmaksi klikkaamalla).

 

 

 

Tiibetinspanielin lisääminen IDD-rotujen listalle

Suomen Kennelliiton JTT:n päätös 13.2.2019
(25.3.2019) 

 

 

Kyynärnivelten kasvuhäiriöiden ohjeen päivittäminen 

(25.8.2018)

Suomen Kennelliitto on kokouksessaan 16.8.2018 (11/2018) hyväksynyt kyynärnivelten kasvuhäiriöiden päivitetyn ohjeen.

Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohjeen päivitykseen liittyy lista roduista, joille ei ole tarkoituksenmukaista antaa kyynärnivelen dysplasialausuntoja. Näillä roduilla ensisijainen ongelma on kyynärnivelen inkongruenssi. Kyseisten matalaraajaisten rotujen kohdalla kyynärniveldysplasialausunto antaa pahimmillaan täysin harhaanjohtavaa tietoa koiran kyynärnivelen terveydestä. 

Lista roduista, joille 1.1.2019 alkaen ei anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:
kaikki bassetit, lukuunottamatta basset houndia
dreeveri
kiinanpalatsikoira
lhasa apso
länsigöötanmaanpystykorva
mäyräkoirat
shih tzu
skyenterrieri
tiibetinspanieli

Lista roduista, joille ei 1.1.2020 alkaen anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:
welsh corgi pembroke
welsh corgi cardigan

 

 

  

DNA-työryhmän  päätös 7.5.2018  tiibetinspanieleiden PRA3-testin tulosten tallentamisesta Jalostustietojärjestelmään

(3.6.2018)

Tiibetinspanielit ry anoi ensimmäisen kerran PRA3-testin tuloksia virallisiksi vuonna 2017, mutta silloin DNA-työryhmä päätti, että toistaiseksi tiibetinspanieleiden PRA3-testiä ei oteta tallennettavaksi. Testiä tarjoava laboratorio ei kuulunut Kennelliiton yhteistyölaboratorioihin, joten tuloksia ei olisi saatu tallennettua sähköisesti. Mikäli tilanne muuttuisi PRA3-testiä tarjoavien laboratorioiden osalta tai testiä tarjoava laboratorio tulisi Kennelliiton yhteistyölaboratorioksi, asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn. 

Tämän jälkeen  PRA3 -geenitesti on tullut saataville Genoscoperiin, joten Tiibetinspanielit ry teki uuden anomuksen DNA-työryhmälle helmikuussa 2018.

DNA-työryhmän päätös 7.5.2018 (2/2018):

DNA-työryhmä päätti esittää jalostustieteelliselle toimikunnalle, että tiibetinspanielin PRA3-geenitestin DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

 

 

Suomen Kennelliiton DNA-työryhmän päätös 27.2.2017 (1/2017):

(23.3.2017)

DNA-työryhmä päätti, että toistaiseksi tiibetinspanieleiden PRA3-testiä ei oteta tallennettavaksi. Testiä tarjoava laboratorio ei kuulu Kennelliiton yhteistyölaboratorioihin, joten tuloksia ei saada tallennettua sähköisesti. Mikäli tilanne muuttuu PRA3-testiä tarjoavien laboratorioiden osalta tai testiä tarjoava laboratorio tulee Kennelliiton yhteistyölaboratorioksi, asia otetaan uudelleen käsittelyyn.
(Päätös tullut Tiibetinspanielit ry:n tiedoksi 14.3.2017)

Anomuksen laatimisen jälkeen PRA3-testi on tullut saataville myös Kennelliiton yhteistyölaboratorion Genoscoperin MyDogDNA-testikitin osana. Jalostustoimikunta on ollut yhteydessä DNA-työryhmän sihteeriin, joka ehdottaa uuden anomuksen laatimista Genoscoperin PRA3-testitulosten virallistamiseksi. 

Pöytäkirjan ote >>

 

 

Tiibetinspanieleiden munuaissairauksista

 (Tiedote julkaistu 22.8.2016)

Munuaissairaudet ovat eräs yleisimmistä kissojen ja koirien sairauksista. Munuaissairauksiin on useita syitä, mm. perinnölliset tekijät, infektiot, haitalliset kemikaalit ja ravitsemukselliset tekijät. Usein ei syytä edes voida saada selville. Munuaissairauden oireita ovat ruokahaluttomuus, lisääntynyt juominen, lisääntynyt virtsaaminen tai virtsaamiskyvyttömyys, huono karvapeite, alakuloisuus ja oksentelu. Oireet voivat ilmaantua yhtäkkiä tai kehittyä hiljakseen pidemmän ajan kuluessa. Munuaissairauden paljastavat koiran koholla olevat munuaisarvot ja/tai ultraäänitutkimuksessa todetut muutokset munuaisissa.

Tiibetinspanieleilla on todettu progressiivista nefropatiaa (PNP) tai renaalista dysplasiaa, jota nimitystä tästä sairaudesta myös käytetään. Tällöin munuaiset ovat synnynnäisesti alikehittyneet, ja sairaus johtaa kuolemaan.

Munuaissairauksien yleisyydestä tiibetinspanieleilla ei ole tarkkaa tietoa, joten  Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikunta haluaa selvittää niiden yleisyyttä rodussa. Tästä syystä jalostustoimikunta on päättänyt, että munuaissairauteen alle 6-vuotiaana kuolleen tiibetinspanielin kuolinsyyn selvityskuluista tai sen munuaisen tutkimuksesta  korvataan omistajalle enintään 150 €.

Edellytyksenä korvauksen saamiseksi on, että

 • koira toimitetaan ruumiinavaukseen Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologiaan tai Eviraan, tai koiran munuainen on lähetetty tutkittavaksi Ruotsiin Biovetiin.
 • koirasta on otettu verinäyte ennen lopetusta koiragenetiikan tutkimusryhmälle (Lohen ryhmä), mikäli mahdollista.

Korvaus maksetaan omistajalle, kun

 • kopio kuolinsyyn selvityksestä tai Biovetin lausunnosta on toimitettu jalostustoimikunnalle.
 • kopio maksetusta laskusta on toimitettu jalostustoimikunnalle.
 • koiran kuolinsyy on julkaistu Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmässä.
 • omistaja on antanut suostumuksensa koiran kuolinsyyn julkaisemisesta myös rotujärjestön Diagnosoidut munuaisdysplasiatapaukset –listalla, jos munuaissairaus on todettu myös  ruumiinavauksessa tai munuaisen tutkimuksessa.

Mikäli koiran omistaja ei ole Kennelliiton jäsen tai häneltä puuttuvat SKL:n Omakoira-tunnukset, jotka vaaditaan koiran kuolinsyyn tallentamiseksi, kuolinsyy voidaan tallentaa Kennelliitossa omistajan suostumuksella. Vaadittava lomake suostumukseen löytyy myös Tiibetinspanielit ry:n sivustolta, ja se tulee toimittaa täytettynä jalostustoimikunnan sihteerille, joka toimittaa sen Kennelliittoon.

 

Diagnosoidut munuaisdysplasiatapaukset

Niiden tiibetinspanieleiden, joilla on todettu PNP tai renaalinen dysplasia, vanhemmat on aiemmin nimetty PNP-kantajiksi. Tämä on perustunut shih tzuilla vuonna 1990 tehtyyn tutkimukseen ja sen raporttiin, jonka mukaan shih tzuilla voitiin näyttää toteen oletus, että sairaudella on yksinkertainen resessiivinen periytyvyys eli sairastuneen koiran on pitänyt periä sairauden aiheuttava geeni molemmilta vanhemmiltaan.  Munuaissairauksien periytymistapa kuitenkin vaihtelee eri roduilla.

Tiibetinspanielit ry:n sivustolla julkaistun PNP-listan otsikko muutetaan muotoon DIAGNOSOIDUT MUNUAISDYSPLASIATAPAUKSET. Koska toistaiseksi nykyisen tutkimustiedon mukaan munuaissairauksien periytymistapaa ei tiibetinspanieleilla tunneta, sukutauluihin ei voida nimetä munuaissairauden kantajia. Kantaja-käsite poistetaan jo julkaistuista sukutauluista.

Tällä halutaan kannustaa munuaissairauteen sairastuneiden tiibetinspanieleiden omistajia ilmoittamaan koiransa sairaudesta avoimesti. Munuaissairauteen sairastunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Muissa tapauksissa tulee välttää yhdistämästä jalostuksessa koiria, joiden suvuissa on todettu munuaissairauksia.

Vuosina 1982-2016 on julkaistu tiedot 42 tiibetinspanielin PNP:sta/renaalisesta dysplasiasta. Näistä tapauksista neljä on suomalaisia tiibetinspanieleita, vuosilta 2003, 2005, 2014 ja 2016. Lisäksi on viime aikoina ilmennyt muita, vielä varmistamattomia epäiltyjä tapauksia.

Hannes Lohen (Koirangeenit.fi) tutkimusryhmän yhtenä tutkimusprojektina on koirilla nuorella iällä ilmenevän munuaissairauden (juveniili nefropatia) perinnöllinen tausta. Tutkimuksessa verrataan terveiden ja sairaiden koirien perimiä, jotta sairautta aiheuttava geenivirhe löytyisi.  Yhdessä pentueessa ilmenneiden kahden munuaissairauteen sairastuneen tiibetinspanielipennun perusteella käynnistyi  tutkimus 2015. Tutkimuksen toivotaan tuottavan tietoa PNP:n/renaalisen dysplasian periytymistavasta tiibetinspanieleilla.

Tiibetinspanielit ry:n sivustolla on julkaistu artikkeli Progressiivinen nefropatia (PNP) – monen koirarodun synnynnäinen munuaissairaus vuodelta 2004, jossa on lisää tietoja ruotsalaisesta munuaissairauksia koskevasta tutkimuksesta.

Ohjeet verinäytteen toimittamiseen löytyvät osoitteesta www.koirangeenit.fi. Ohjeet kuolinsyyn selvittämiseen Helsingin yliopistolla löytyvät samasta osoitteesta kohdasta Osallistuminen ja Evirassa  osoitteesta www.evira.fi/elaimet kohdasta Eläinten terveys ja eläintaudit. Lisätietoja munuaisen lähettämiseksi  Biovetiin www.biovet.se kohdasta För kunder ja edelleen Anvisningar histopatologi.

 

 


 

Tiedote

(24.5.2016)

Jos koiranpentusi / nuori koira kuolee yllättäen itsestään ja kuolinsyystä on epäselvyyttä, voi omistaja lähettää koiran joko suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Usein tieto kuolinsyystä helpottaa omistajaa sekä antaa arvokasta tietoa koiran kasvattajalle.

Kennelliiton Omakoira-palvelussa omistaja voi ilmoittaa koiran kuolemasta ja sen syystä, joka tallentuu koiran tietoihin ja Jalostustietojärjestelmään. Antamalla tiedot omistaja voi auttaa rodun terveysominaisuuksien jalostamista.

Teksti: Kennelliitto

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/harrastuselainten-hyvinvointi-ja-terveys/ 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/naytteenotto--ja-lahetysohjeet/naytteiden-lahettaminen-ruumiinavaukseen/

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/kuolinsyyn-selvitys-helsingin-yl/ 

 

 


 

DNA-TESTIT JA KENNELLIITTO
Jalostusneuvojien neuvottelupäivä 9.11.2013

1.1.2014 voimaan tullut ohje DNA-testeistä


Jalostusneuvojien neuvottelupäivässä Kirsi Sainio tiedotti Kennelliiton tänään avautuneista uusista nettisivuista, joilla julkaistaan Kennelliiton hallituksen 3.10.2013 hyväksymät DNA-tutkimuslomake ja tutkimusohje. Uusi  DNA-ohje tulee voimaan 1.1.2014, ja siinä määritellään Kennelliiton virallisesti hyväksymien geenitestien ominaisuudet. Näiden geenitestien tulokset tullaan kirjaamaan Jalostustietojärjestelmään. Jalostustietojärjestelmään kirjaaminen merkitsee myös sitä, että geenitestejä voidaan jatkossa ottaa mukaan rotujen PEVISA-ohjelmiin.

Vuoden 2014 alusta DNA-testien näytteenotto-oikeuksia laajennetaan.  Jatkossa näytteitä saavat ottaa eläinlääkäreiden lisäksi myös näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäytteet) sekä Kennelliiton hyväksymien DNA-laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa). Laboratoriot määrittelevät, millaisia näytteitä tulee lähettää, esimerkiksi AHT  ottaa vastaan vain poskisolunäytteitä.

Näytteenoton yhteydessä täytetään Kennelliiton hyväksymä lähete tai vastaavat tiedot Kennelliiton sähköiseen järjestelmään. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty.  Myös mahdollisessa ulkomaisen laboratorion toimittamassa testipakkauksen lähetteessä ja koiran tuloksessa tulee olla näkyvissä koiran tunnistusmerkintä. Tunnistusmerkintä on tarkastettava näytteenottohetkellä. Jos näytepakkauksen tilaa koiranomistaja itse ja ottaa näytteen itse, tulos ei ole virallinen, koska sirutunnistetta ei voi itse tarkistaa.

Jalostustietojärjestelmään tallennettavaksi hyväksyttävän testin tutkimustulosten tulee olla verifioitu ja esitetty tieteellisessä julkaisussa. Testin hyväksymisestä tallennettavaksi päättää Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän tai rotujärjestön anomuksesta. Rotujärjestön on siis anottava testin virallistamista. Päätöksen tulosten tallentamisesta, tallentamisen aloittamisesta ja testiä suorittavan laboratorion hyväksymisestä tekee siis Kennelliiton Jalostieteellinen toimikunta. PRA3-testin osalta puuttuu vielä kirjallinen tutkimusraportti, joten rotujärjestö tulee mitä ilmeisimmin olemaan yhteydessä AHT:hen kuten ruotsalaisetkin tiibetinspanieliharrastajat. PRA3-mutaatiohan löydettiin osana Louise Downin väitöskirjatyötä. Tällä hetkellä siis PRA3-testi on epävirallinen, eivätkä Suomen Kennelliitto ja Svenska Kennelklubben tallenna sen tuloksia järjestelmiinsä, sillä menettelytavat näissä maissa ovat samat. Tanskassa DKK  sen sijaan tallentaa tulokset. 

Kun testi hyväksytään tallennettavaksi, on mahdollisuus siirtymäkauteen, jona aikana voidaan tallentaa aiemmin tehtyjä epävirallisia tuloksia. Näissäkin on pystyttävä osoittamaan, että koiran tunnistusmerkintä on asianmukaisesti tarkastettu näytteenottohetkellä. Jatkoa ajatellen kannattaa siis ehdottomasti PRA3-näytteenoton yhteydessä pyytää eläinlääkäriltä todistus siitä, että koiran tunnistemerkintä on virallisesti tarkastettu. Jos näyte on jo otettu, kannattaa pyytää  näytteen ottaneelta eläinlääkäriltä todistus tunnistusmerkinnän tarkastamisesta mahdollisimman pian ja säilyttää se jatkoa ajatellen.

Kennelliitossa tarkoituksena on, että tulevaisuudessa laboratorio tallentaa tutkimustuloksen suoraan, kun lähete on tehty asianmukaisesti, sirumerkintä tarkastettu ja omistaja on antanut luvan tallentamiseen. Sähköinen tallennus on alkamassa polveutumismääritysten ja DNA-tunnisteiden osalta.  DNA-testien tulokset tullaan tallentamaan järjestelmään mutaatiokohtaisesti. Tulokset voidaan samanaikaisesti tai myöhemmin tallentaa kaikkien pohjoismaisten kennelliittojen tietokantoihin.  Tarkoituksena on myös  koota PKU:n yhteispohjoismainen tietokanta. Jo nyt ylläpidetään yhteistä virallista DNA-tutkimusten listaa, jossa oli nähtävillä myös muiden muassa PRA3-testi ja se, että DKK tallentaa tulokset.

Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa Kennelliiton uudistuneilta sivuilta. Jalostusneuvojien neuvottelupäivän kuulumisista lisää lehdessä.                                         
                                                                                                                                    Anna-Maria Melkas

 

 


  

ETENEVÄ VERKKOKALVON SURKASTUMA TIIBETINSPANIELELILLA  (23.9.2013)

AHT:n tiedote, elokuu 2013 
Lähde: Animal Health Trust 
http://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_pra3TS.html
Käännös: Anna-Maria Melkas

 

Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA) on hyvin tunnettu perinnöllinen sairaus, jolle monet koirarodut ovat altistuneet. Sairaudelle on tyypillistä molemminpuolinen verkkokalvon surkastuminen, joka aiheuttaa etenevän näön menetyksen kulminoituen täydelliseen sokeutumiseen. Mitään hoitokeinoa ei ole olemassa PRA:lle, jonka useat vakavat geneettiset selvästi erotettavat muodot ovat tunnistettavissa, ja joista jokaisen aiheuttaa erilainen mutaatio tietyssä geenissä. PRA:n eri muodot ovat tyypillisesti rotukohtaisia, kliinisesti sairailla saman rodun koirilla on tavallisesti samanlainen mutaatio. Kliinisesti sairailla erirotuisilla koirilla, kuitenkin, on tavallisesti erilainen mutaatio, vaikkakin samoja PRA-mutaatioita voi esiintyä myös eri roduissa.

Tunnistettu mutaatio

Kennel Club Genetics Centren geneetikot Animal Health Trustissa ovat tunnistaneet mutaation, joka aiheuttaa etenevän verkkokalvon surkastuman (PRA:n) muodon tiibetinspanieleilla. Kutsumme tätä sairauden muotoa PRA3:ksi erottaaksemme sen muista, geneettisesti erilaisista PRA:n muodoista, jotka eri mutaatiot aiheuttavat. PRA3-mutaation arvioidaan aiheuttaneen suunnilleen kaksi kolmannesta (2/3) niistä tiibetinspanieleiden PRA-tapauksista, joita tutkimme tutkimuksemme yhteydessä. Mutaatio tai mutaatiot, jotka aiheuttavat jäljelle jäävän kolmasosan (1/3) tapauksista, jäävät tuntemattomiksi ja sen vuoksi niitä ei voida saada selville tämänhetkisellä PRA-testillä.

PRA3 –mutaatio on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että koiran tulee periä kaksi mutaation kopiota sairastuakseen kliinisesti PRA:han. PRA3 on aikuisiällä alkava sairaus, ja kliiniset oireet voidaan tavallisesti havaita silmäeläinlääkärin tarkastuksessa 4-7 vuoden iässä. Tämänhetkisen arvion mukaan jopa 25 % tiibetinspanieleista kantaa yhtä kopiota PRA3 –mutaatiosta, mutta niille ei kehity PRA:ta, kun taas 3 % :lla tiibetinspanieleista on kaksi kopiota mutaatiosta, ja niille sen vuoksi kehittyy PRA. Kuitenkin, nämä arviot perustuvat niihin näytteisiin, joita AHT:hen [Animal Health Trustiin] toimitettiin tutkimustarkoituksessa, ja ovat siksi epätodennäköisiä edustamaan koko tiibetinspanielikantaa.  Vuoden 2013 jälkipuoliskon aikana AHT tekee yhteistyötä Kennel Clubin (KC) kanssa tutkiakseen satunnaisotannan KC:n rekisteröimistä tiibetinspanieleista määrittääkseen mutaation yleisyyden tarkemmin.

DNA-testi PRA3-mutaation toteamiseksi tuli saataville 8. heinkäkuuta 2013. Kasvattajat, jotka käyttävät testiä, tulevat saamaan tuloksen, joka määrittää heidän koiransa kuulumaan johonkin seuraavista kategorioista:

VAPAA: näillä koirilla on kaksi normaalia DNA-kopiota. Vapaille koirille ei kehity PRA3-mutaation aiheuttamaa PRA:ta, vaikka emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että niille kehittyisi PRA aiheutuen jostakin muusta mutaatiosta, jota ne saattavat kantaa ja jota emme voi saada selville tässä testissä. 

KANTAJA: näillä koirilla on yksi kopio mutaatiota ja yksi normaali DNA-kopio. Näille koirille ei itselleen kehity PRA3-mutaation aiheuttamaa PRA:ta, mutta ne siirtävät mutaation noin 50 %:lle jälkeläisistään. Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että niille kehittyisi PRA aiheutuen jostakin muusta mutaatiosta, jota ne saattavat kantaa ja jota emme voi saada selville tässä testissä. 

GENEETTISESTI SAIRAS: näillä koirilla on kaksi kopiota PRA3-mutaatiosta, ja niille kehittyy elinaikanaan lähes varmasti PRA. 

Ohjeistus

Mutaatio on resessiivinen, mikä merkitsee sitä, että kaikkia koiria voidaan käyttää jalostukseen turvallisesti, mutta kantajat ja geneettisesti sairaat tulee yhdistää ainoastaan testattuihin, vapaisiin koiriin. Noin puolet mistä tahansa pentueesta, jonka toinen vanhemmista on kantaja, tulee olemaan kantajia, ja mikä tahansa sellaisen pentueen yksilö tulee DNA-testata ennen jalostuskäyttöä, jotta sopiva jalostuskumppani voidaan valita.  

On suositeltavaa tutkituttaa kaikkien jalostuskoirien silmät silmäeläinlääkärillä ennen jalostuskäyttöä ja läpi niiden elämän, ainakin yksi tutkimus vielä koiran ollessa vähintään 8-vuotias, jotta muiden mutaatioiden aiheuttamat PRA-tapaukset voidaan saada selville ja vasta ilmenneet sairaudet voidaan tunnistaa. 

Usein kysytyt kysymykset

Jos teillä on kysymyksiä koskien PRA-testiä, olkaa hyvä ja katsokaa, josko löydätte vastauksen FAQs listaltamme.

http://www.aht.org.uk/cms-display/faq.html

 


 

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TIEDOTE KOSKIEN PRA3-TESTIÄ

Vaikka AHT:n tiedote ei aseta rajoitteita PRA-kantajien tai sairaiden tiibetinspanieleiden jalostuskäytölle, Tiibetinspanielit ry:n Jalostusohjesääntö rajoittaa em. koirien jalostuskäyttöä.

Ote Tiibetinspanielit ry:n voimassa olevasta Jalostusohjesäännöstä:

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymän eläinlääkärin virallisesti silmätarkastama, eikä se saa osoittaa perinnöllisten silmäsairauksien oireita. Silmätarkastus on tehtävä ennen astutusta eikä se saa olla 24 kuukautta vanhempi. Tiibetinspanieleiden toivotaan osallistuvan silmätarkastukseen vielä veteraani-ikäisenäkin.

PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettua PRA-kantajaa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettuja PRA-kantajia ovat PRA-tapausten lisäksi koirat, joilla on sairas jälkeläinen ja koirat, joiden jommallakummalla vanhemmalla on todettu PRA.

Kasvattajan tulisi tarkoin harkita, käyttääkö hän tunnetun PRA-kantajan jälkeläisiä tai sisaruksia jalostukseen.  

Suunnitteilla olevan pentueen neljän sukupolven sukutaulussa ei tulisi olla tunnettuja PRA-kantajia molempien vanhempien takana.

PRA:n resessiivisen periytymisen vuoksi toivotaan mahdollisimman monien tiibetinspanieleiden osallistuvan silmätarkastuksiin. Vaikka koiraa ei käytettäisi jalostukseen, eikä sen näössä olisi ongelmia, kannattaa sille tehdä virallinen silmätarkastus neljän ikävuoden jälkeen.

 

 PRA3-testi

 • Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikunta suosittelee  tiibetinspanieleiden PRA3-testausta. PRA3-testiä suositellaan etenkin, jos koiralla esiintyy PRA-sairaita tai tunnettuja PRA-kantajia neljän sukupolven sukutaulussa.

 • Jos koiran silmätarkastuksessa sen todetaan tai epäillään sairastavan PRA:ta, jalostustoimikunta suosittelee sen PRA3-testausta. Testin yhteydessä tulee mainita todetusta tai epäillystä PRA:sta.

 • Vaikka PRA:ta sairastava koira todettaisiin PRA3-vapaaksi, on mahdollista, että se sairastaa jonkin toisen mutaation aiheuttavaa PRA:ta.

 • Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikuntaa alkaa julkaista PRA3-testattujen koirien tulokset Tiibetinspanielit ry:n nettisivustolla. Virallinen testitulos tulee lähettää jalostustoimikunnalle sähköpostiosoitteeseen aleegen(at)tiibetinspanielit.fi

 • Tarvittaessa jalostustoimikunta tulee tarkentamaan ohjeita.

 Progressive Retinal Atrophy (PRA3) in Tibetan Spaniels  (20.8.2013)

Progressive Retinal Atrophy in Tibetan Spaniels

Progressive Retinal Atrophy (PRA) is a well-recognised inherited condition that many breeds of dog are predisposed to. The condition is characterised by bilateral degeneration of the retina which causes progressive vision loss that culminates in total blindness. There is no treatment for PRA, of which several genetically distinct forms are recognised, each caused by a different mutation in a specific gene. The various forms of PRA are typically breed-specific, with clinically affected dogs of the same breed usually sharing an identical mutation. Clinically affected dogs of different breeds, however, usually have different mutations, although PRA-mutations can be shared by several breeds.

Mutation Identified

Geneticists at the Kennel Club Genetics Centre at the Animal Health Trust have discovered a mutation that causes a form of progressive retinal atrophy (PRA) in Tibetan Spaniels. We are calling this form of the disease PRA3 to distinguish it from other, genetically distinct, forms of PRA that are caused by different mutations. The PRA3 mutation accounts for approximately two thirds (2/3) of Tibetan Spaniel PRA cases that we investigated during our research. The mutation(s that cause PRA in the other third (1/3) of cases remain(s) unknown and cannot therefore be detected by any DNA test at present.

The PRA3 mutation is recessive, meaning a dog needs to inherit two copies of the mutation to be clinically affected with PRA. PRA3 is a late-onset condition and clinical signs can usually be detected by an ophthalmologist from 4-7 years of age. Current estimates suggest that up to 25% of Tibetan Spaniels carry a single copy of the PRA3 mutation, but will not develop PRA, while 3% of Tibetan Spaniels have 2 copies of the mutation and will therefore develop PRA. However, these estimates are based on samples submitted to the AHT for the purposes of research and are unlikely to be representative of all Tibetan Spaniels. During the latter half of 2013 the AHT will collaborate with the Kennel Club (KC) to screen a random subset of KC registered Tibetan Spaniels to determine the mutation frequency more accurately.

A DNA test for PRA3 will become available from the Animal Health Trust July 8th, 2013. Breeders using the test will be sent results identifying their dog as belonging to one of three categories:

CLEAR: these dogs have two normal copies of DNA. Clear dogs will not develop PRA as a result of the PRA3 mutation, although we cannot exclude the possibility they might develop PRA due to other mutations they might carry that are not detected by this test.

CARRIER: these dogs have one copy of the mutation and one normal copy of DNA. These dogs will not develop PRA themselves as a result of the PRA3 but they will pass the mutation on to approximately 50% of their offspring. We cannot exclude the possibility that carriers might develop PRA due to other mutations they might carry that are not detected by this test.

GENETICALLY AFFECTED: these dogs have two copies of the PRA3 mutation and will almost certainly develop PRA during their lifetime.

Advice

The mutation is recessive which means that all dogs can be bred from safely but carriers and genetically affected dogs should only be bred to DNA tested, clear dogs. About half the puppies from any litter that has a carrier parent will themselves be carriers and any dogs from such litters that will be used for breeding should themselves be DNA tested prior to breeding so appropriate mates can be selected.

It is advisable for all breeding dogs to have their eyes clinically examined by a veterinary ophthalmologist prior to breeding and throughout their lives, with at least one examination occurring when the dog is at least 8 years of age, so that any cases of PRA caused by additional mutations can be detected and that newly emerging conditions can be identified.

Frequently Asked Questions. If you have any questions about the PRA test please see if you can find an answer in our list of FAQs.
Contact us on: 01638 555 621, or email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 http://www.ahtdnatesting.co.uk/news/28


 


 

  

PRA-3:sta aiheuttava mutaatio  tunnistettu

Toukokuun alussa saatiin  ilahduttava uutinen koirien genetiikan tutkimuksen johtajalta Cathryn Mellershiltä  Animal Healt Trustista Mrs. Ann Keenin välittämä. PRA:ta  tiibetinspanieleilla ja tiibetinterriereillä aiheuttava mutaatio on tunnistettu:
(vapaa käännös Anna-Maria Melkas)   

Hyvät vastaanottajat,
olen hyvin tyytyväinen voidessani kertoa teille, että  Kennel Club Genetics Centren  geneetikot Animal Health Trustissa ovat tunnistaneet mutaation, joka aiheuttaa etenevän verkkokalvon surkastuman (PRA) tiibetinspanieleilla ja tiibetinterriereillä.

Tämän mutaation   DNA-testi tulee saataville  heinäkuun 8. päivänä 2013.

Mutaatio tunnistettiin Louise Downsin toimesta osana hänen väitöskirjatyötään, ja edustaa Louisen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten  yli vuosikymmenen tutkimuksen huipentumaa tähän tulokseen. On monia henkilöitä, joita haluaisin kiittää heidän myötävaikutuksestaan tähän onnistumiseen, mukaan lukien kaikki omistajat ja silmälääkärit, jotka  ovat luovuttaneet DNA-näytteet ja tiedot koirista & potilaista projektiin, ja   Pet Plan Charitable Trustia, Kennel Club Charitable Trustia ja kaikkia rotujärjestöjä sekä  yksityisiä henkilöitä, jotka ovat tukeneet tutkimusta taloudellisesti.

Pyydän jakamaan tämän tiedotteen vapaasti.

Hyvää viikonloppua

Cathryn

--
Cathryn Mellersh PhD
Head of Canine Genetics
Animal Health Trust

Jalostustoimikunta pyysi vielä varmistusta Mrs. Ann Keeniltä, joka on tällä hetkellä AHT:n  yhteyshenkilö tiibetinspanieleiden PRA-tutkimuksessa. Ann Keenillä oli jo alustava tieto mutaation  60 %:n  kattavuudesta, ja hän oli yhteydessä AHT:hen [Animal Health Trust]. Tässä hänen AHT:ltä  saamansa vastaus:

1.    Tämä testi tulee kattamaan mutaation, joka aiheuttaa PRA-3:n (kuten olemme sen nimenneet), mutta ei mitään muita mutaatioita.  Testi tulee siksi kattamaan vain 60 % PRA:sta kuten aiemmin kerroimme. Mutaatio tai mutaatiot, jotka aiheuttavat loput 40 % PRA:sta jäävät tuntemattomiksi. Tämä tullaan tekemään selväksi tiedotteessa, joka julkaistaan testin tullessa saataville.

2.   Tutkimustietomme perusteella PRA-3 on yleisimmin diagnosoitu  4 ja 7  ikävuoden välillä. Meillä ei ole riittävästi vielä tietoa antaaksemme täsmällisiä lukuja sen maantieteellisestä leviämisestä, mutta tiedämme sitä varmasti esiintyvän UK:ssa [Yhdistyneissä Kuningaskunnissa], mutta se ei ole rajoittunut vain UK:hon.

Ann Keen tiedusteli myös mahdollisuutta saada informaatiota niistä veri- tai poskisolunäytteistä, jotka AHT:llä jo on, mutta hänelle kerrottiin, että tietoja yksittäisistä koirista ei luovuteta. UK:n rotujärjestöt tulevat pyytämään, että Kennel Club julkaisisi tiedon PRA:sta heidän järjestelmässään, joten se tulee olemaan seuraava askel.

Jalostustoimikunta tulee tiedottamaan, kun PRA-3  -testi tulee saataville.