Tiibetinspanielit ry:n ylimääräinen kokous

 

Aika: sunnuntai 28.2.2021 klo 13:00
Paikka: ABC Heinola, Työmiehentie 33, 18200 Heinola

Jäsenyyden tarkistus alkaa klo 12:30.

 

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen;
    a) puheenjohtajan valitseminen
    b) sihteerin valitseminen
    c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
    d) kahden ääntenlaskijan valitseminen
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2019.
7. Kokouksen päättäminen.

 

 

Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus