Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

 

Aika: sunnuntai 28.2.2021 klo 13:30
Paikka: ABC Heinola, Työmiehentie 33, 18200 Heinola

Jäsenyydet tarkistetaan ennen edeltävää ylimääräistä kokousta klo 12:30-13:00 ja ennen kokouksen alkua.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen;
    a) puheenjohtajan valitseminen
    b) sihteerin valitseminen
    c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
    d) kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2020.

7. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.

9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle.

10. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

12. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

13. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.

14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi.

15. Kokouksen päättäminen.

 

Tiibetinspanielit ry:n myöntämien viirien jako.

 

Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus