Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous


Aika: lauantai 22.2.2020 klo 13:00
Paikka: Hotelli Krapi, kokoustila Vintti (3. krs), Rantatie 2, 04310 Tuusula

Jäsenten ilmoittautuminen ja jäsenyyden toteaminen alkaa klo 12:30


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen;
    a) puheenjohtajan valitseminen
    b) sihteerin valitseminen
    c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
    d) kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.

7. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.

9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle.

10. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.

11. Valitaan kahdeksi vuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

13. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

14. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.

15. Käsitellään jalostusohjesääntö- ja jalostuksen tavoiteohjelman muutokset sekä hyväksytään jalostusohjesääntö ja jalostuksen tavoiteohjelma vuosiksi 2021-2025.

16. Käsitellään PEVISA-ohjelman muutokset ja hyväksytään PEVISA-ohjelma vuosiksi 2021-2025.
Pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitarkastuslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2.

17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi.

18. Kokouksen päättäminen.


Vuoden 2019 pistekilpailun palkintojen jako


Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus

 

Esitys rodun tavoiteohjelmaksi (JTO) vuosiksi 2021-2025 ja siihen liittyvä rotujärjestön jalostusohjesääntö tulevat luettaviksi rotujärjestön kotisivuille www.tiibetinspanielit.fi helmikuun alussa.